มหาดไทย สั่งตั้งด่านตรวจ จุดสกัด การเดินทางข้ามจังหวัด

Spread the love

มหาดไทย สั่งตั้งด่านตรวจ จุดสกัด การเดินทางข้ามจังหวัด วันนี้ (25 มีนาคม 2563 ) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีเนื้อหา บอกเอาไว้ว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 นาคม  63 ประกอบไปด้วย

1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกๆเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

2. แถลงการณ์จากสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศถึงสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

3. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม 25 63

4. คำสั่งจากนายกรัฐนตรี ที่ 4/2563 ว่าด้วยเรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้ที่รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

5. คำสั่งจากนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม  2563

6. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่งและข้อกำหนด โดยมีการเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อ 10 วรรคที่สอง ของข้อกำหนดฯ โดยให้จัดทำตามคำสั่งมอบหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารภายในพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้ที่เดินทาง และผู้ที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ตั้งแต่เวลาประมาณ 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 63 เป็นต้นไปนั่นเอง

 

มหาดไทย
มหาดไทย สั่งตั้งด่านตรวจ จุดสกัด การเดินทางข้ามจังหวัด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *