พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร แปลงสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษ

Spread the love

พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร แปลงสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  ได้ทำการเผยแพร่ประกาศนี้ออกไป โดยมีเนื้อหาบอกเอาไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานมากแล้ว

เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากๆ  แตกฉานในพระธรรมคำสอนทุกคำ มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะ ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติอีกด้วย  อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อนด้วย ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชพัชรมานิต ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับพระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ 12 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508  จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *