บ้านโป่งเจริญ
ข่าวทั่วไป

บ้านโป่งเจริญ ห้ามเข้าออกเป็นเวลา 14 วัน ควบคุมไวรัสโควิด-19 ระบาด

Spread the love

บ้านโป่งเจริญ ห้ามเข้าออกเป็นเวลา 14 วัน ควบคุมไวรัสโควิด-19 ระบาด  (21 มีนาคม 2563) นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะของประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกคำสั่งให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่ในการควบคุม บอกว่า ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้  ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ในบริเวณพื้นที่บ้านโป่งเจริญ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต และมีเหตุจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความเห็นชอบของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีการออกคำสั่งให้ดำเนินการตาม ดังนี้

1. ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บ้านโป่งเจริญ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยมีกำหนดเป็นเวลา 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้อาจจะมีการพิจารณาเพื่อทำการยกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

2. บุคคลใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 06.00 น.เป็นต้นไป

 

บ้านโป่งเจริญ
บ้านโป่งเจริญ ห้ามเข้าออกเป็นเวลา 14 วัน ควบคุมไวรัสโควิด-19 ระบาด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *